top of page
AMF Front graph romb1.jpg

Resurse

DOCUMENTE CURENTE  
 

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

Plan de activitati AMF si buget 

Convocare AG a AMF - 18 Mai - Online

Raportul Cenzorului - 2022

Bilant ONG - 2022

AMF AGA - Raport de activitate si financiar 2022

DOCUMENTE CURENTE  
 

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

Statutul AMF 2023

Actul constitutiv AMF 2023

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

DOCUMENTE CURENTE  
 

Adunarea Generala Extraordinara a Asociației de Microfinantare – 03.11.2022, ora 15:30. CONVOCATOR

DOCUMENTE CURENTE  
 

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei de Microfinantare 23.06.2022

Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei de Microfinantare 23.06.2022

DOCUMENTE CURENTE  
 

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei de Microfinantare 23.06.2022

Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei de Microfinantare 23.06.2022

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

DOCUMENTE CURENTE  
 

Adunarea Generala Extraordinara a Asociatiei de Microfinantare – Convocator;

Planul de activitati al Asociatiei de Microfinantare pentru anul 2022;

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Asociatiei de Microfinantare pentru anul 2022.

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

DOCUMENTE CURENTE  
 

Adunarea Generala Extraordinara a Asociației de Microfinantare. CONVOCATOR

DOCUMENTE CURENTE  
 

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

Adunarea Generală Ordinară a Asociației de Microfinanțare.  CONVOCATOR.

Cerere de depunere a candidaturii pentru a deveni membru al Asociației de Microfinanțare

Documente  și  livrabile  aferente activității curente a  AMF 

DOCUMENTE CURENTE  
 

Adunarea Generală Ordinară a Asociației de Microfinanțare.  CONVOCATOR.

Cerere de depunere a candidaturii pentru a deveni membru al Asociației de Microfinanțare

Financial Graphs
STUDII

Documente  sau livrabile  rezultate în urma unor studii complexe sau proiecte 

Att 2.1. Studiu Gradul de digitalizare a beneficiarilor de microcredite - RO 

Att 2.2. Studiu Analiza comparativa a sectorului de MF  din Romania 2019-2020 RO 

Reading a Newspaper
BULETINE INFORMATIVE

Materiale informative care acoperă întreaga

arie de activitate a AMF

Att.2.3. BI 1 2021_RO 

Att.2.4. BI _RO.pdf

Business Conference
EVENIMENTE

Materiale suport și livrabile care au fost pregătite cu ocazia evenimentelor  

Agenda și prezentare workshop EaSI iunie 2021

WG 4  Nov.2021, Annex 2. - Presentation 

bottom of page