Asociația de Microfinanțare din România

O asociație a organizațiilor de microfinanțare din România

Calitatea de membru

Asociația de MicroFinanțare se  sprijină pe două tipuri de membri – fondatori și afiliați. Calitatea de membru fondator s-a dobândit odată cu înființarea Asociației în timp ce calitatea  de membru afiliat  se poate dobândi în mod provizoriu, la solicitare,  prin hotărârea Consiliului Director, urmând ca după ratificarea hotărârii la prima Adunare Generală a Asociaţilor calitatea de membru să devină definitivă. Poate fi membru afiliat al AMF orice Instituție Financiară Nebancară cu portofoliul majoritar de produse financiare de  microcreditare acordate pentru activități generatoare de venit, asociații regionale de organizații de microfinațare, organizații cu activități conexe activităților de microfinanțare. Calitatea de membru al asociației este dobândită în baza deciziei Consiliului Director. Cererea de înscriere în asociație, impreuna cu recomandările din partea a 2 membri, se va supune spre analiză și decizie Consiliului Director. În caz de respingere,  decizia Consiliului Director se comunică  fără motivare solicitantului înscrierii în asociație.  Formularul cererii de Adeziune  la Asociația de Microfinanțare  il gasiti aici.

AMF

Membrii fondatori și membrii afiliați

ADWISERS FINANCIAL IFN SA

FAER logo

FAER IFN S.A

LAM Logo

LAM IFN SA

Ro Credit Logo

ROCREDIT IFN SA

VITAS IFN

TARFIN IFN SA

SM Aurora IFN SA logo

AURORA IFN SA

BCR SOCIAL FINANCE IFN SA

OMRO Logo

OMRO IFN SA

RomCom Logo

ROMCOM IFN SA

OMNICREDIT

BT Mic Logo

BT MICROFINANȚARE IFN S.A.

Instant Factoring Logo

INSTANT FACTORING IFN SA

PATRIA CREDIT IFN SA

AsCAR RV logo

ASCAR RV

MicroKaptial Logo

MICRO KAPITAL IFN SA

Parteneri AFM

AMF

Parteneri

MFC Org Pl

Microfinance Centre (MFC)

MFC este asociație si centru de resurse regionale de  microfinanţare reunind 113 organizaţii dintre care 77 instituţii de microfinanţare din 36 ţări din Europa si Asia Centrală si Caucaz, care oferă împreună servicii de microfinanţare responsabile la peste 1.000.000 de clienți cu venituri mici.

European Microfinance Network

European Microfinance Network

Organizație non-profit  care funcționează prin asociere, cu sediul la Bruxelles, EMN promovează microfinanțarea ca instrument de combatere a excluziunii sociale și financiare în Europa prin activități independente și crearea de microîntreprinderi. Misiunea EMN  este de a sprijini dezvoltarea de noi capacități  și de a reprezenta sectorul microfinantare.

Membrii de bază ai EMN sunt organizații care activează in domeniul microfinanțării, care oferă servicii financiare persoanelor defavorizate sau facilitează accesul la astfel de servicii. Activitatea rețelei este susținută și de parteneri și membri corporativi; organizații precum rețelele naționale, mediul academic, furnizorii de servicii din sector sau băncile care sunt implicate în problemele europene de microfinanțare și care sprijină dezvoltarea acestui sector în Europa.

Simplu Credit IFN SA

Simplu Credit IFN SA

FNGCIMM SA

FNGCIMM SA

Asociația CAR CFR Râmnicu Vâlcea

Asociația CAR CFR Râmnicu Vâlcea

AMF

Formular de contact rapid

Poate fi membru afiliat al ASOCIAȚIEI DE MICROFINANŢARE orice Instituție Financiară Nebancară cu
portofoliul majoritar de produse financiare de microcreditare acordate pentru activități generatoare de venit,
Asociații regionale de organizații de microfinațare, organizații cu activități conexe activităților de
microfinanțare, care aderă la misiunea si obiectivele Asociației.