top of page
AMF Front graph romb1.jpg

DESPRE NOI

pixabay geralt statistics-g4c39a5c36_1920_edited_edited_edited.jpg

Asociația de MicroFinanțare (AMF) a fost înființată în 2020 cu participarea a 14 dintre principalii furnizori de microfinanțare din România în calitate de membri fondatori. Asociația sprijină prin acțiunile sale sectorul de microfinanțare românesc în îndeplinirea misiunii sale de a furniza produse financiare și servicii de dezvoltare a afacerilor adaptate nevoilor de dezvoltare și capacității de rambursare ale antreprenorilor și fermierilor ce au acces limitat la servicii financiare.

Eforturile AMF țintesc cu precădere reprezentarea intereselor comune ale instituțiilor românești de microfinanțare, în raport cu părțile interesate cheie ale sectorului, pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor de microfinanțare furnizate de membrii săi și promovarea impactului lor de incluziune financiară și socială.  Prin acțiunile sale AMF contribuie la educarea și dezvoltarea comunității de afaceri și a publicului în domeniul microfinanțării și promovează cele mai bune practici și cele mai înalte standarde de comportament și etică profesională.

Asociația de MicroFinanțare are misiunea de a promova și proteja interesele profesionale ale instituțiilor de microfinanțare membre ale asociației, de a educa și dezvolta comunitatea de afaceri precum și publicul din domeniul serviciilor financiare de microfinanțare din România.

Misiune  

Business Graphs

Obiective 

Asociația de MicroFinanțare este dedicată deplin scopului său de a sprijini educarea și dezvoltarea comunității de afaceri și a publicului din domeniul serviciilor financiare de microfinanțare,  de a promova și proteja interesele profesionale ale membrilor săi stabilite. Obiectivele stabilite în acest sens sunt următoarele:

 • Să apere, să reprezinte și să promoveze interesele profesionale și activitatea Instituțiilor Financiare Nebancare de Microfinanțare membre

 • Să sprijine prin mijloace proprii dezvoltarea activității Instituțiilor Financiare Nebancare de Microfinanțare membre 

 • Să reprezinte sectorul de microfinanțare, interesele comune ale asociației și ale membrilor asociației în fața terților, în plan local, zonal, regional, național si internațional, în fața oricăror persoane fizice sau juridice, române sau străine, inclusiv pe lângă instituțiile/organismele de stat sau private, interne sau internaționale 

 • Să reprezinte interesele comune ale membrilor sai în toate domeniile conexe activității acestora 

 • Să stabilească, să promoveze și să urmărească aplicarea normelor de etică și conduită profesională în cadrul activității membrilor săi 

 • Să asigure un climat de competitivitate economică, onest și etic între Instituțiile Financiare Nebancare de Microfinanțare membre 

 • Să susțină antreprenoriatul social, inclusiv prin facilitatea accesului la microfinanțare 

 • Să încurajeze schimbul de know-how și de bune practici intre membrii asociației 

 • să promoveze soluțiile și ideile inovatoare ale industriei financiare nebancare de microfinantare, în vederea îmbunătățirii mediului de afacer 

 • Să creeze, să respecte și să promoveze reguli de bune practici și de înalte standarde de comportament profesional etic în domeniul microfinantarii, în beneficiul membrilor săi și să creeze sau să adere la coduri de bune practici în domeniu 

 • Să acționeze ca o interfață între furnizorii de servicii de microfinantare și clienții acestora, autorități, mass-media si/sau alte organizații profesionale 

 • Să creeze și să dezvolte programe de microfinantare și să sprijine instituțiile de microfinantare membre;

 • Să dezvolte și sa acorde sprijin tehnic pentru formare și programe de informare pentru a spori cunoștințele despre microfinanțare, în special cu privire la bunele practici în acest domeniu 

 • Să creeze o comunitate la nivel național care să permită promovarea microfinantarii prin colaborarea pe proiecte de interes comun, oportunități de networking, de dezvoltare profesională şi personală, atât între ei, cât și cu persoane, organizatii, institutii care activează în diverse domenii de activitate 

Standarde de calitate

Înregistrată în decembrie 2020 cu asistență și sprijin din partea proiectului  ”Rețelele Asociațiilor Europene active în promovarea incluziunii  sociale, reducerea sărăciei, microfinanțare și finanțarea întreprinderilor sociale”, implementat în parteneriat cu Microfinance Centre (MFC www.mfc.org.pl), se bucură de implicarea a 14  dintre principalii furnizori de servicii de microfinanțare din România ca membri fondatori. 

Codul European de Bună Conduită pentru Acordarea de Microcredite reprezintă standardul de calitate al Instituțiilor de Microcreditare din Europa. Procesul de certificare sprijinit și asistat financiar de Programul EaSI al Comisiei Europene (Employment and Social Innovation https://ec.europa.eu/social/easi) asigură prin asistența tehnică oferită accesul la resursele financiare necesare. 

  

O mare parte dintre Instituțiile de Microfinanțare  membre ale AMF sunt certificate sau în proces de certificare cu Codul European de Bună Conduită.  De altfel,  21 de IMF din România, cel mai mare grup național, au obținut deja certificatul de conformare cu clauzele Codului, reprezentând 37,5% din totalul  IMF europene certificate la nivelul lunii iunie 2021.

Calitatea proceselor si operatiunilor IMF din Romania este confirmata si de ratingurile acordate de MFR IMF-urilor din Romania clasificate ca BB+ si B+ stabile.

Codul este acum tradus în 23 de limbi: engleză, greacă, olandeză, bulgară, cehă, letonă, italiană, franceză, lituaniană, română, finlandeză, suedeză, malteză, portugheză, poloneză, slovacă, slovenă, germană, maghiară, estonă, spaniolă, daneză, croată. Puteți găsi traducerile aici: Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a CE la Publications catalogue - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu). 

bottom of page